Senin, 27 Juli 2015

Rajah Siliwangi


Amit ampun nun paralun ka Gusti nu Maha Suci (Alloh SWT)
Neda pangjiad pangraksa para abdi-abdi seni
Seja ngaguar laratan titis waris Nini Aki ...

Ngembatkeun jalan laratan katampian geusan mandi
Ka leuwi sipatahunan leuwi anu ngaruncang diri-diri anu sakiwari
Rék muruh lulurung tujuh ngaliwat ka Pajajaran bongan hayang pulang antig
Padungdengan-padungdengan jeung usikna pangancikan ...

Pun Sapun...
Sampurasun karumuhun ka Hyang Prabu Siliwangi
Nu murba di Pajajaran pangauban saeusi
Nu gelar di Tatar Sunda
Muga nyebarkeun wawangi ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar