Senin, 27 Juli 2015

Sumedang Kota Kamelang

Sungkan miang paturay kudu paanggang
Kota Sumedang muntangan kadeudeuh melang
Surem teuteup ka hareup ku cipanon ngembeng
Naha Enung sumoreang
Pan miang mungkas adegan

Duh Tampomas ulah was-was
Piraku r├ęk ngudar jangji
Ka konci ku Palasari
Keur Sumedang urang tandang
Ka Ibu Pertiwi yu urang ngabakti

Tidak ada komentar:

Posting Komentar